top of page

tir. 27. nov.

|

Relation Revolution

Tilstedeværelse og traume / Presence and Trauma

Tilstedeværelse og traume er et tilbud til deg som ønsker å øve på og forbedre evnen til å være deg selv og tilstede i øyeblikket, selv når du er sammen med andre. The training will be held in English, if there are participants who do not speak or understand Norwegian.

Registreringen er lukket
Se andre eventer

Time & Location

27. nov. 2018, 18:30 – 21:30

Relation Revolution, Sørengkaia 104, Oslo, Norge

About the Event

For English description, please scroll down.

Det er kanskje ikke helt overraskende, men det oppleves ofte som lettere å være tilstede i her-og-nå, når man er alene enn når man er sammen med andre. Vaner, roller og forsvarsstrategier kan komme til syne i møte med andre og komme i veien for opplevelsen av deg selv i øyeblikket. En grunn til dette kan være traumatiske opplevelser i fortida. Tilstedeværelse og traume er et tilbud til deg som ønsker å øve på og forbedre evnen til å være deg selv og tilstede i øyeblikket, selv når du er sammen med andre.

Vi trener oss i å ikke miste kontakt med oss selv i møte med andre og i utfordrende situasjoner, og vi lærer å møte andre som opplever utfordringer, på en god måte. Vi øver dessuten på å hente oss inn igjen og komme tilbake til øyeblikket, ro og opplevelsen av trygghet, når vi har mistet kontakt med dette, slik at vi ikke lenger behøver å frykte slike situasjoner.

Øvelsene tar utgangspunktet i prinsippene utviklet av Circling Europe:

1. Commitment to connection

2. Trust in embodied experience

3. Own your own experience

4. Stay at the level of sensation

5. Be with another in his/her world

Andre verktøy og tilnærminger benyttes.

Det er en fordel om du har praktisk erfaring med Circling-prinsippene fra før. Om du er helt fersk eller usikker på om dette tilbudet er for deg, ta gjerne kontakt.

Språk: norsk (engelsk, om det er deltakere som ikke kan norsk).

Pris: kr 300. Kan betales på forhånd eller i døra. Jeg tar betaling på Vipps til 54618 eller kontanter. Begrenset antall plasser.

Sted: Sørengkaia 104

Tid: Tirsdag, 27. november kl 18:30-21:30. Dette arrangementet kommer til å tilbys annenhver tirsdag fram til medio desember 2018, kr 300 hver gang.

Spørsmål og påmelding til Miriam Segal på info@relationrevolution.com eller 91815516.

Leder: Miriam Segal, psykoterapeut og sertifisert Circling-facilitator

English:

It’s no big surprise, perhaps, but it can often seem easier to be present in the here-and-now when not in the company of others. Habits, roles, and defense strategies tend to show up when in the company of others and can get in the way of one’s present experience of oneself. A possible reason for this is past traumatic experience.

Presence and Trauma is an arena where participants can practice and improve their ability to be themselves, present, even when in the company of others. In addition, we practice being with others who also experience challenges staying present. We will also train the ability to come into ourselves and into presence, calm, and the experience of safety when we have distanced ourselves from the moment. In that way, we no longer need to fear those situations.

The training is based on the Circling principles developed by Circling Europe:

1. Commitment to connection

2. Trust in embodied experience

3. Own your own experience

4. Stay at the level of sensation

5. Be with another in his/her world

Other tools and approaches will be introduced.

Practical experience with the above Circling principles is recommended. If you are new to the practice or are in doubt as to whether this training is for you, please contact me.

The training will be held in English, if there are participants who do not speak or understand Norwegian.

Price: kr 300. The fee can be paid in advance or at the door. You can pay in cash or by Vipps to 54618. There are a limited number of places.

Location: Sørengkaia 104

Time: Tuesday, 27 November 18:30-21:30. This event will be offered every other Tuesday until mid-December 2018, kr 300 each time.

Questions and registration to Miriam Segal at info@relationrevolution.com or 91815516

Facilitator: Miriam Segal, psychotherapist and certified Circling facilitator

Share This Event

bottom of page